Cách chặn copy nội dung trên WordPress

Cách chặn copy nội dung trên WordPress

09/07/2023

Dưới đâyvmmedia.vnsẽ tổng hợp một số cách để hạn chế việc sao chép nội dung trên WordPress:

 1. Sử dụng plugin: Có rất nhiều plugin cho WordPress có chức năng chặn sao chép nội dung, chẳng hạn như “WP Content Copy Protection” hoặc “Secure Copy Content Protection“.
 2. Sử dụng watermark: Bạn có thể sử dụng watermark để bảo vệ nội dung của bạn. Khi ai đó sao chép hình ảnh hoặc nội dung của bạn, watermark sẽ được giữ lại, giúp cho bạn biết nội dung đó đã được sao chép.
 3. Sử dụng bảo mật digital: Bạn có thể sử dụng bảo mật digital để chặn việc sao chép nội dung, bao gồm việc chống screenshot, chống lấy source code, chống các phần mềm download.
 4. Thêm mã JavaScript: Bạn có thể thêm mã JavaScript vào filefunctions.phpcủa theme của bạn để chặn việc sao chép nội dung. Đoạn mã sau có thể giúp bạn làm điều đó:
  function disable_copy($content) {
   return $content .= '<script>document.oncopy = function() {
    return false;
   }</script>';
  }
  add_filter('the_content', 'disable_copy');
  
 5. Sử dụng CSS: Bạn có thể sử dụng CSS để chặn việc sao chép nội dung. Đoạn mã sau có thể giúp bạn làm điều đó:
  body {
   -webkit-user-select: none;
   -moz-user-select: none;
   -ms-user-select: none;
   user-select: none;
  }
  

Lưu ý rằng việc chống sao chép nội dung không chống được hoàn toàn 100% và có thể được vượt qua bởi một số người dùng có kinh nghiệm kỹ năng về lập trình. Tuy nhiên, những cách trên có thể giúp giảm thiểu việc sao chép nội dung.

Đồng bộ đơn hàng Woocommerce và Contact Form 7 về Sheet không cần plugin
Tạo banner khuyến mãi trên Header của theme Flatsome

Bình luận bài viết

Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?