Nếu Sản phẩm có lỗi hãy nhắn mã đơn hàng cho chúng tôi:

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

VIA Việt Nam

VIA Việt Nam Cổ Trên 100 Bài Viết ( Đọc Kỹ mô tả)

Năm tạo: random

Bạn bè: random

Thời Gian Đăng Bài: Random (cổ nhiều)

Có trên 100 bài viết

Checkpoint Mail { có thể bị quét ra SĐT (không bảo hành), cân nhắc trước khi mua}

Bảo hành login xong là xong ( login checkpoint sđt không bảo hành)

Không Đúng Via Việt - Nhắn Admin để bảo hành

Chọn Theo UID vui lòng nhắn cho admin ( thêm 10k mỗi nick)

VIA Việt Nam Cổ từ 10-50 Bài Viết ( Đọc Kỹ mô tả)

Năm tạo: random

Bạn bè: random

Thời Gian Đăng Bài: Random (cổ nhiều)

Có từ 10-50 bv

Checkpoint Mail { có thể bị quét ra SĐT (không bảo hành), cân nhắc trước khi mua}

Không Đúng Via Việt - Nhắn Admin để bảo hành

Chọn Theo UID vui lòng nhắn cho admin ( thêm 10k mỗi nick)

VIA Việt Nam Cổ Trên 50 Bài Viết ( Đọc Kỹ mô tả)

Năm tạo: random

Bạn bè: random

Thời Gian Đăng Bài: Random (cổ nhiều)

Có trên 50 bv chưa qua chỉnh sửa

Checkpoint Mail { có thể bị quét ra SĐT (không bảo hành), cân nhắc trước khi mua}

Không Đúng Via Việt - Nhắn Admin để bảo hành

Chọn Theo UID vui lòng nhắn cho admin ( thêm 10k mỗi nick)

FB Việt có hẹn hò (Dating)

Giới tính: Random

Bạn bè: Random

Có tính năng hẹn hò (Không bảo hành setup tạch)

VIA VIỆT NAM 3-5K BB (Giới Tính Nam)

VIA Việt Nam 3-5k bb (Giới Tính Nam)

Chuyên Spam, Seeding

Tình trạng Ads: Random

Checkpoint Mail { có thể ra SĐT (không bảo hành), cân nhắc trước khi mua}

VIA VIỆT DIE ADS Chuyên Spam

Full info

TẠO NĂM 2011-2023

GIỚI TÍNH RANDOM

RẤT TRÂU DÙNG ĐỂ NUÔI SEEDING CỰC NGON

Tình Trạng Ads: random

VIA VIỆT Cổ 1-3K BẠN BÈ ( Giới tính Nam)

TẠO NĂM 2009-2021

RẤT TRÂU DÙNG ĐỂ NUÔI SEEDING CỰC NGON

GIỚI TÍNH NAM

KHÁNG 282

Tình Trạng Ads: random

Bạn cần hỗ trợ?